• Tillhöra en domarklubb

 FÖRDELEN MED ATT TILLHÖRA EN DOMARKLUBB (FDK)

Svenska Fotbolldomareförbundet (SFDF) sköter förhandlingarna från div. 1 herr/div. 2 dam och neråt i seriesystemet Kommentar: Inför nästa förhandlingsomgång kommer din fotbolldomarklubb (FDK) kunna ge förslag till förhandlingsgruppen.

SFDF medverkar vid förhandlingar om domarkläder och utrustning mot av SvFF kontrakterad leverantör. Kommentar: Via SFDF kan Du ge dina synpunkter på kläder/utrustning. Där måste Du ligga på din FDK så att de framför synpunkter.

Bra information på SFDF´s hemsida. Kommentarer: SFDF har en officiell hemsida och Facebook som inte är begränsad för någon.

SvFF – distrikten vill ha goda relationer med samtliga domare via utvalda ledare (ex. vis FDK:s styrelse.) Kommentar: Både distriktsförbundet och domarklubben jobbar för att utveckla sina domare. Då blir det en utveckling av domare.

Båda parter har mycket att vinna på en fungerande relation. Kommentarer: Det blir betydligt bättre utveckling av domarverksamheten om man kan låta FDK jobba med vissa objekt. Det måste vara viktigt att distriktförbundet har en kontaktväg till distriktens domare genom att ha ett antal träffar med FDK/FDF. (Fotbolldomareförbund=FDF är organisation med flera domarklubbar)

Domarklubben och domarens arbetsmiljö Kommentar: Din domarklubb arbetar för att förbättra din arbetsmiljö och skall därför ha en handlingsplan, ibland kallad krisplan, om det inträffar någon incident som påverkar just din arbetsmiljö. Det skall finnas en utsedd person i domarklubben som du kan vända dig till i sådana fall. Domarklubben kan också hjälpa till att skriva en anmälan till bestraffningsorganet i ditt distrikt om något inträffar i samband med matchen.

En bra intresseförening ger förmåner och ett starkt stöd. Kommentar: Har man en fungerande FDK-styrelse så kan man ordna så att domaren får chansen att döma som ett exempel på Gothia Cup med bra instruktörer. FDK tecknar Föreningsavtal med SvFF kontrakterad utrustningsleverantör.

Du kan utveckla ditt domarskap genom ett aktivt arbete i domarklubben. Kommentar: Eftersom Du som domare får kollegor som kan ge dig tips och förslag hur du utvecklar ditt domarskap.
 
 Distriktets DK/DU och domarnas bästa går oftast hand i hand. Kommentar: Alla DK/DU (Domarkommitté/Domarutskott) vill givetvis ha så hög standard som möjligt på sina domare. Om man lyckas med att rekrytera domare i sitt distrikt kan man höja kvalitén på samtliga domare.

Bra kontakt med valda representanter från de aktiva domarna. Kommentar: Det är betydligt enklare som domare, om man kan lämna sina synpunkter till en vald representant.

Distrikten skall varje år kalla och bl.a. förhandla om den lokala delen i ersättningsavtalet med domarorganisationen. Kommentar: Distriktet skall ha en motpart att förhandla med. Dessa förhandlingar sker varje år och då oftast i god tid inför nästa spelår. Vid dessa möten diskuteras bl.a. var som varit bra under året och om något ev behöver ändras/förbättras.

Hjälpa till med LDO- och fadderverksamheten. Kommentar: Alla domare vill bli sedda så därför kommer det att bli betydligt viktigare i framtiden med att någon är närvarande vid matchen. Denna verksamhet behöver startas upp redan första domaråret. Då är det mycket bra om man kan få ex.v. före detta domare som faddrar.

Rekrytering av nya distriktsdomare. Kommentar: Det är fotbollsföreningarna och distrikten som bär huvudansvaret för att det finns domare, men på många ställen sköter den lokala domarklubben detta på ett bra sätt bl.a. genom att skapa kontaktpersoner på ungdomssidan. Då kan man med jämna mellanrum träffa dessa kontaktpersoner som då bör ha koll på om det finns ungdomar som är intresserade av att utbilda sig till distriktsdomare.

Skapa utvecklingsgrupper på olika nivåer. Skolning från steg 1. Kommentar: Under det första domaråret är målsättningen att de nya domarna har minst 2-3 observationer (träff med fadder). Sedan är det lämpligt att man inför år 2 fortsätta utveckla domarna genom att ha olika utvecklingsgrupper.

FDK kan informera de olika fotbollsföreningarna ang. nya regler inför kommande säsong. Kommentar: Inför varje spelår kan domarklubben besöka de fotbollsföreningar som finns inom domarklubbens verksamhetsområde. Då kan de lämna information om bl.a. eventuellt nya spelregler.

FDK håller de tre obligatoriska regelkvällarna under året enligt UEFA Convention. Kommentar: Varje år skall domarna vidareutbilda sig vid tre tillfällen och dessa är vara klassningsgrundande