• SFDF
  • Verksamhetsplanering

VERKSAMHETSPLAN SFDF 2022
Månad


Datum


Aktivitet


Plats

Januari

13

Styrelsemöte

Teams
 
Mars 3 Styrelsemöte Teams
 
25 Styrelsemöte
Stockholm
 

 
26 Konferens FDF/FDK Stockholm

 
27 Förbundsmöte Stockholm

 
27 Konstituerande styrelsemöte Stockholm
April 21 Styrelsemöte
Teams
 
Maj 16-2 Träff med Distriktsansvariga
Teams
 
Juni 1
5
9
Påminnelse medlemsavgift
SvFF årsmöte
Styrelsemöte
Mail
Stockholm
Teams
Augusti 25 Styrelsemöte
Teams
 

September
 
12-18
24-25
30
Distriktsansvariga/landsdel
Central domarkonferens SvFF
Styrelsemöte
Teams
Stockholm
Göteborg
Oktober
1-2
13
20
22-23
29-30
29-30

Planeringskonferens
Styrelsemöte
Valberedningsmöte
Götalandskonferens
Norrlandskonferens
Svealandskonferens

Göteborg
Teams
Teams
Jönköping
Umeå
Eskilstuna
 

November

26

Domarcupen

Örebro
December
6
8
12-18

Valberedningsmöte
Styrelsemöte
Distriktsansvariga/landsdel


Teams
Teams
Teams
 
Januari 12 Styrelsemöte
Teams
 
Februari
3
4
5
5

Styrelsemöte
Utbildningskonferens FDF/FDK
Förbundsmöte
Konstituerande

Teams
Stockholm
Stockholm
Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

.