• SFDF
  • Verksamhetsplanering

VERKSAMHETSPLAN SFDF 2022

 


Månad


Datum


Aktivitet


Plats

Januari

12

Styrelsemöte

Teams
 
Februari 3 Styrelsemöte Teams
 
4 Utbildningskonferens FDF/FDK 
Stockholm
 

 
5 Förbundsmöte Stockholm

 
5 Konstituerande styrelsemöte  Stockholm
Mars 13-17 Distriktsansvariga/landsdel  Stockholm
25 SvFF Årsmöte 
Teams
 
April 5 Styrelsemöte
Teams
 
Maj
15-16
 

Påminnelse medlemsavgift
 

Teams
 
Juni 1
8
Påminnelse medlemsavgift 
Styrelsemöte 

Mejl
Teams
 
Augusti
 
14-18
24

 
Distriktsansvariga/landsdel
Styrelsemöte
 
Teams
Teams
 
September 23-24
29
30
 
Central domarkonferens 
Styrelsemöte
Planeringskonferens 

 


Sollentuna
Teams
Stockholm 

oktober

1
17
19
21-22
28-29

Planeringskonferens  
Valberedningsmöte 
Styrelsemöte
Götalandskonferens 
Svealandskonferens 

Stockholm
Teams
Teams 
Jönköping
Västerås
November
11-12
26
 

Norrlandskonferensen
Domarcupen
 


Umeå
Västerås

 
December 5
7
11-15
Valberedningsmöte 
Styrelsemöte
Distriktsansvariga/landsdel 

Teams
Teams
Teams
 
Januari
11
 

Styrelsemöte
 

Teams
 
Februari
 
2
3
4
4
Styrelsemöte 
Utbildningskonferens FDF/FDK 
Förbundsmöte 
Konstituerande styrelsemöte 
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

 

 

 

 

 

 
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

.