• SFDF UtvecklingsfondSvenska Fotbolldomareförbundet beslutade vid styrelsemötet 2021-03-11 att avsätta pengar i en utvecklingsfond där lokala fotbolldomarklubbar kan söka medel till särskilda projekt för höjande av domare standard.
En förutsättning är att den sökande klubben har betalat sin årsavgift till Förbundet.
 
Av Förbundsstyrelsen beviljade bidrag utbetalas i samband med nästkommande Förbundsmöte.
 
Exempel på verksamhet kan vara:

  • rekrytering nya domare
  • damdomarprojekt
  • särskild LDO satsning dvs extraordinär verksamhet i sin lokala klubb.
  • ungdomsverksamhet genom att arbeta med faddrar, ungdomsansvarig/grupp
  • väl fungerande styrelse som har drivit verksamheten framåt under året, skapat rutiner för sin verksamhet
  • att ha utvecklat goda ledare/utbildare för domarverksamheten
  • en FDK som har skapat en god kamratskap i sin klubb.

Maximalt bidrag som kan sökas är 7500 kr.
 
Sista ansökningsdag är senast 15 december som sänds till fotboll.domare@sfdf.se