Organisation

Svenska Fotbolldomareförbundets organisationsplan.

Domarorganisationen i Sverige liknar den uppläggning som dess förhandlingspart har (Svenska Fotbollsförbundet med sina distrikt).

Ifrån den enskilde domaren, som är kärnan i hela vår verksamhet, via fotbolldomareklubbar (FDK) och distriktsfotbolldomareförbund (FDF) ner till Svenska Fotbolldomareförbundet.

FDK är till för att tillvarata den enskilde domarens intressen och i de distrikt där det finns flera FDK bildas ett FDF för att som en part föra talan mot sitt specialdistriktsförbund (SDF) i olika förhandlingar.

SFDF å sin sida skall dels hjälpa FDF om så behövs och även bistå FDK med råd, men också föra samtal och förhandlingar med SvFF.

I ett flertal distrikt liksom i SvFF-Domarutskott finns domarorganisationen representerad för att tillvarata domarnas intressen.

SFDF liksom SvFF har landsdelsvisa träffar med sina distriktsförbund.

Svenska Fotbolldomareförbundets styrelse består av fem ordinarie ledamöter.