• Distriktsansvariga (DA) roll


Svenska Fotbolldomareförbundet
Svenska Fotbolldomareförbundet (SFDF), nystiftat år 1946, har till uppgift att verka för höjande
av fotbollsdomarnas standard samt att förena samtliga fotbollsdomare för att tillvarata och
främja deras gemensamma intressen i enlighet med av förbundsmötet fastställt program.
Förbundet representerar medlemsorganisationerna och deras medlemmar och för deras talan
i dessa hänseenden. Förbundet är fristående och opolitiskt.


Vad gör SFDF/förbundsstyrelsen?

 • SFDF sköter arvodesförhandlingarna från div. 1 herr/div. 2 dam och neråt i seriesystemet i 11-mannafotboll, Futsal och Beach Soccer.
 • SFDF medverkar vid förhandlingar om domarkläder och utrustning mot av SvFF kontrakterad leverantör.
 • SFDF har aktuell information angående domarskapet på sin egen hemsida men även i Facebook grupper.
 • SFDF har kontinuerlig kontakt och deltar i olika möten med SvFF kring domarnas situation.
 • SFDF genomför utbildningskonferens och årsmöte i början på februari för att bl.a. behandla de frågor som landsdelskonferenserna tagit upp.
 • SFDF har i sin Förbundsstyrelse en representant för varje landsdel som ansvarar för kontakt gentemot domarförbund och domarklubbar i sin landsdel
Landsdelsansvarigas roll gentemot distriktsansansvariga
 • Landsdelansvariga ansvarar för kontinuerlig kontakt med våra distriktsansvariga för att fånga upp aktuella frågor.
 • Landsdelansvariga skall stötta sina distriktsansvariga om problem uppstår.
 • Landsdelansvariga ansvarar för inbjudan, genomförande och minnesanteckningar för sin landsdelskonferens för domarförbund och domarklubbar varje höst.
Distriktsansvarig (DA) i distriktet roll gentemot domarklubbarna
 • Att se till så att det är domarklubbar och/eller domarförbund som utför arbetet lokalt för domarna och i samarbete med sitt eget distriktsförbundet (Special DistriktsFörbund SDF).
 • Att dessa arbetar efter Sverigeavtalet när det gäller bl.a. ersättningar, arbetsmiljö mm.
 • Detta ersättningsavtal har gällt från år 2000.
 • Där distriktsavtalet inte följs eller andra problem uppstår (där domarförbunds finns är det deras uppgift att stötta sina domarklubbar).
 • Ungdomsserierna och cuper förhandlas lokalt i distriktet.
 • I de distrikt som endast har en domarklubb finns blir den anmälda kontaktpersonen mot SFDF automatiskt DA
 • En DA skall representera domarklubbarna i sitt distrikt och vara den sammanhållande länken mellan sina domarklubbar och Förbundsstyrelsen (SFDF)
 • DA skall företräda sina domarklubbar i olika frågor i sitt eget distrikt (SDF) och kan rådgöra med SFDF
 • Förklara och sprida den information som SFDF förmedlar
 • •Stötta sina domarklubbar i deras verksamhet
 • Besöka distriktsförbund (FDF) eller domarklubbar där inte domarförbund finns
 • När ny DA väljs skall denne kontakta sitt SDF och meddela att en förändring skett