• GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR

Information till SFDF medlemmar om dataskyddsförordningen GDPR

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR gälla i hela EU.
GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter den svenska personuppgiftslagen
PUL, och innebär ett ökat skydd för din personliga integritet. Syftet med GDPR är att
förstärka de rättigheter kring personuppgifter som enskild.

SFDF följer de riktlinjer som Riksidrottsförbundet samt Svenska Fotbollförbundet har
tagit fram som regelverk när det gäller behandling av personuppgifter i drottsverksamheten.

SFDF förutsätter att Fotbolldomarklubbarna (FDK) eller Fotbolldomarförbunden (FDF)
har inhämtat samtycke av sina kontaktpersoner till SFDF’s personuppgiftsbehandling av
deras inlämnade personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig inom Svenska Fotbolldomareförbundet är dess sekreterare,
e-postadress: fotboll.domare@sfdf.se

FDK eller FDF uppdaterar varje år sina kontaktpersoner som skall erhålla
information som SFDF sänder ut. Personuppgifterna som lämnas till SFDF
innehåller kontaktpersonens namn, bostadsort och e-postadress.

Alla ovanstående personuppgifter används internt inom SFDF förutom att på vår
hemsida www.sfdf.se finns FDK/FDF namn samt dess kontaktpersons namn, och
bostadsort.

Varken tredjepart eller tredjeland får ta del av dessa uppgifter.
Kontaktpersonerna rättigheter är bl.a. rätt att få felaktiga uppgifter rättade, få sina
personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.

Personuppgifterna raderas när kontaktpersonen slutar sitt uppdrag i sin FDF/FDK
eller som förtroendevald inom SFDF.

Kontaktpersonerna har rätten att lämna in klagomål till Datainspektionen och
dessutom rätt att få information och tillgång till de personuppgifter SFDF behandlar
om dem i form av ett utdrag.