Stadgar

En fotbolldomareklubb eller förbund är inte skyldig att följa Riksidrottsförbundets normalstadgar. Detta eftersom vi inom domarkåren inte är medlemmar i RF, men det hindrar dock inte att dessa normalstadgar går att följa.

Därför har SFDF skapat mer anpassade normalstadgar till enfotbolldomareklubb eller förbund.

Svenska Fotbolldomareförbundet har i nära samarbete med SvFF:s jurist arbetat fram stadgar som med fördel kan användas av domarklubbar och domarförbund. Dessa normalstadgar är under ständig omarbetning för att anpassas till nuläget.
Stadgar för domarklubbar

Stadgar för Fotbolldomareförbund

För Fotbolldomareklubbar som vill bilda ett Förbund, har vi sammanställt ett minimum ur juridisk synvinkel nödvändiga punkter för detta.

Stadgar för Fotbolldomareförbund

SFDF har givetvis även egna stadgar som ni kan läsa här.
Stadgar för Svenska Fotbolldomareförbundet