Nio skäl att bli fotbollsdomare

 
 • Du får en bra ledarutbildning.
 • Du håller dig i fysisk trim.
 • Du blir kvar i fotbollsfamiljen.
 • Du tjänar en bra extraslant.
 • Du har roligt.
 • Du får uppleva god sammanhållning.
 • Du utvecklas som människa.
 • Du får chans att resa och se.
 • Du får spänning i livet.

Läs också Svenska Fotbollsförbundets broschyr. Låter detta intressant? Då ska du kontakta domaransvarig i ditt distrikt, se mer på Svenska Fotbollsförbundets hemsida.

Matchfunktionär som blir hotad på Twitter av spelare eller ledare under eller i samband med tävling, uppvisning eller träning eller med anledning av något, som därunder förekommit.

 

Sedan RIN år 2008 ändrat denna praxis kan numera alla typer av otillbörliga uttalanden prövas med undantag av uttalanden som är skyddade av grundlag.

Som huvudregel - och såvida avsändaren inte på annat sätt kan åberopa grundlagsskydd enligt YGL (yttrandefrihetsgrundlagen) kan Twitter inte anses ha grundlagsskydd, eftersom skrivs av en privatperson och förmedlas genom en sida som inte har ett utgivningsbevis inte omfattas av databasregel och således inte har grundlagsskydd.

Bloggar som saknar grundlagsskydd medför således att allmänna straffrättsliga regler aktualiseras samt, i förevarande fall, skadeståndsrättsliga regler. Dvs. som huvudregel - och såvida avsändaren inte på annat sätt kan åberopa grundlagsskydd enligt YGL – faller Twitter därmed utanför YGL:s tillämpningsområde och kan bestraffas enligt reglerna i 14 kap. RF:s stadgar."

I ett beslut i RIN nr 110/13-14 får spelarna 1 ½ månads avstängning och skall omfatta endast den idrott som denna dom berör.

 

SFDF har kollat upp detta med jurister på SvFF så att tolkningen är korrekt.


Arbetsordningen om domare gör anmälan av spelare eller ledare av en förseelse som
är riktad mot honom (berörs av saken).

 

 • Domaren gör en anmälan ställd till disciplinorganet för den match saken gäller.
 • Den anmälde tillställs anmälningen och får avge yttrande på anmälan om anmälaren vill.
 • Anmälaren i detta fall domaren tillställs den anmäldes yttrande för kännedom innan beslut fattas.
 • När disciplinorganet har beslutat om påföljd kan den anmälde överklaga till högredisciplinorgan vare sig om han avgett yttrande på anmälan eller ej. Överklagan skall ske senast tre veckor från den dag då beslutet meddelats.
 • Domaren som anmälande part får ta del av denna överklagan för kännedom och även han har möjlighet att överklaga domen.Som huvudregel får inte ett överklagat beslut ändras utan att domaren i det här läget har fått möjlighet att lämna ett yttrande om överklagan. Domaren har som anmälande part i enlighet med RF:s stadgar en formell rätttatt överklaga beslut hos disciplinorgan.

 

Lathund för anmälan/rapport
Då du som domare utvisar eller avvisar en spelare eller ledare grovt har du skyldighet att skriva en anmälan och skicka till det förbund som arrangerar tävlingen – enklast gör du det genom Fogis.
Om spelare, ledare, publik eller andra uppträder på ett sätt som inte är förenligt med fotbollens image och fair play eller om arenan har klara brister skall du skriva en rapport och skicka till det
fotbollförbund som arrangerar tävlingen.