• SISU

SISU inom domarklubbar.

Hur kan man använda SISU inom domarverksamheten?

När man funderar på att starta en studiecirkel genom SISU så bör man ställa sig
fyra (4) grundfrågor:

• Varför finns vi?
• Vad ska känneteckna vårt förhållningssätt till varandra i föreningen?
• Hur skulle vi vilja beskriva det framtida önskvärda tillstånd för vår
  förening?
• Vad vill vi åstadkomma och hur vill vi göra det?

Läs mer här