Utmärkelser

Personer och föreningar kan ansöka om utmärkelser från Svenska Fotbolldomareförbundet, enligt nedanstående kriterier.

Använd ansökningsblanketten nedan för att skicka ansökan.

 

Ansökningsblankett

 

 

Diplom

Diplom utdelas till en person eller förening som gagnat förbundet och

domarkåren på ett förtjänstfullt sätt. Diplom utdelas till person som föreslås av

sin domarklubbs styrelse. Som regel gäller emellertid att man på ett förtjänstfullt

sätt arbetat minst fem (5) år inom respektive klubbs styrelse eller aktivt

tjänstgjort som domare i femton (15) år eller på annat sätt uträttat nyttigt

uppdrag för SFDF, DDF eller FDK.

Diplom utdelas till 10-årsjubilerande FDK.

Meritförteckning skall vara SFDF tillhanda minst en månad före diplomets

utdelande.

Förbundsstyrelsen beslutar om diplom.
 

Förtjänsttecken silver

Utdelas till person som föreslås av sin klubbs styrelse. Som regel gäller dock att på ett förtjänstfullt sätt arbetat minst tio (10) år inom respektive klubbs styrelse eller på annat sätt uträttat nyttigt uppdrag för förbundet eller sin klubb. För att komma i åtnjutande av förtjänsttecknet skall skriftlig meritförteckning på den eller de medlemmar som kan komma i fråga för utmärkelse vara SFDF tillhanda minst en månad före utdelandet.

Förbundet kan utdela tecknet till sina funktionärer.

 

Förbundsstyrelsen beslutar om förtjänsttecknet i silver.

Förtjänsttecken i guld

Förtjänsttecken i guld kan endast utdelas till person som gjort förbundet verkligt stora tjänster genom mångårigt uppoffrande och förtjänstfullt arbete och initiativrikedom vilket gagnat SFDF.

Som regel gäller att endast de som arbetat mångårigt i och i alldeles närhet av eller åt Förbundsstyrelsen kan komma i åtanke.

 

Förbundsstyrelsen beslutar om förtjänsttecknet i guld.

Standar

Kan utdelas till person eller förening som gjort SFDF stora tjänster vilket gagnat SFDF och domarkåren. Standar utdelas till person inom förbundsstyrelsen som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för domarkåren.

Standar utdelas till 25-årsjubilerande FDK.

 

Förbundsstyrelsen beslutar om standar.