• SFDF
 • Målplan SFDF

 MÅLPLAN FÖR SFDF VERKSAMHET 2024

 

 • En fungerande verksamhet skall finnas i hela landet där samtliga domarförbund och domarklubbar är ansluta.
 • Öka förståelsen och respekten för domarrollen.
 • Stödja domareförbundens och domareklubbarnas verksamhet.
 • Bidra till att svensk fotboll utvecklas i positiv riktning.
 • Sprida information till domarorganisationerna och övriga i fotbollsfamiljen.
 • Medverka till att domarna får bra avtal, arbetsmiljö, utbildning och utrustning.
 • Ett bra och nära samarbete skall finnas med SDF och SvFF.
 • Hemsidan skall hela tiden utvecklas så att domarna kan finna aktuell information.
 • Förbundet tar kraftigt avstånd från alla former av sexuella anspelningar och trakasserier.
 • Inom SFDF:s verksamhet ska alla känna sig trygga och alla former av kränkningar är därför givetvis helt oacceptabla.
 • SFDF:s kontaktyta är FDF/FDK.
 • FDF har en nära kontakt med sina FDK och lägger gemensamma mål för sin verksamhet.
 • FDF stöttar sina FDK i sin verksamhet.
 • FDK/FDF är en samarbetspartner med sitt SDF.
 • FDK skapar mervärden för sina medlemmar.