• SFDF
  • Målplan SFDF

 MÅLPLAN FÖR SFDF VERKSAMHET 2023

 

• En fungerande verksamhet skall finnas i hela landet där samtliga domarförbund och     domarklubbar är ansluta

• Öka förståelsen och respekten för domarrollen • Stödja domareförbundens och domareklubbarnas verksamhet

• Bidra till att svensk fotboll utvecklas i positiv riktning

• Sprida information till domarorganisationerna och övriga i fotbollsfamiljen

• Medverka till att domarna får bra avtal, arbetsmiljö, utbildning och utrustning

• Ett bra och nära samarbete skall finnas med SDF och SvFF

• Hemsidan skall hela tiden utvecklas så att domarna kan finna aktuell information

• Förbundet tar kraftigt avstånd från alla former av sexuella anspelningar och trakasserier.
Inom SFDF:s verksamhet ska alla känna sig trygga och alla former av kränkningar är därför givetvis helt oacceptabla

• SFDF´s kontaktyta är FDF/FDK

• FDF har en nära kontakt med sina FDK och lägger gemensamma mål för sin verksamhet

• FDF stöttar sina FDK i sin verksamhet

• FDK/FDF är en samarbetspartner med sitt SDF

• FDK skapar mervärden för sina medlemmar