• SFDF
  • Målplan SFDF

 MÅLPLAN FÖR SFDF VERKSAMHET 2022

 

• En fungerande verksamhet skall finnas i hela landet där samtliga domarförbund och       
  domarklubbar är ansluta 

• Öka förståelsen och respekten för domarrollen 

• Stödja domareförbundens och domareklubbarnas verksamhet 

• Bidra till att svensk fotboll utvecklas i positiv riktning 

• Sprida information till domarorganisationerna och övriga i fotbollsfamiljen

• Medverka till att domarna får bra avtal, arbetsmiljö, utbildning och utrustning

• Ett bra och nära samarbete skall finnas med SDF och SvFF 

• Förbundet tar kraftigt avstånd från alla former av sexuella anspelningar och trakasserier. 
  Inom SFDF:s verksamhet ska alla känna sig trygga och alla former av kränkningar är 
  därför givetvis helt oacceptabla


• SFDF´s kontaktyta är FDF/FDK 

• FDF har en nära kontakt med sina FDK och lägger gemensamma mål för sin 
  verksamhet 

• FDF stöttar sina FDK i sin verksamhet