• SFDF
  • FörbundsmötenProtokoll från konferens och årsmöte 2021


 

Förbundsmötets avslutning 210328

Mötesordföranden Sune Hellströmer tackade för det fina samarbete som råder mellan SFDF och SvFF. Han skickade en hälsning från Förbundsordföranden Karl-Erik Nilsson som är i Kosovo för herrlandskamp.
 
Sune rapporterade från SvFF årsmöte där fyra av sju ledamöter är nya och av dem fyra kvinnor. Principerna för förbundsstyrelsens sammansättning blev ett uppdrag för valberedningen. SvFF:s nya distriktsorganisation renderade 12 motioner och dess arbetsgrupp fick i uppgift ta fram flera förslag.
Sune presenterade även årets landskamper för dam- och herrlandslaget. Han berättar om UEFA EURO 2020 som är ett annorlunda EM med som det ser ut i dagsläget 12 värdstäder i 12 länder. Pandemiläget kan förändra detta, beslut förväntas komma i mitten av april. Det är 60 år sedan första Europamästerskapet, därför detta annorlunda upplägg. Hur ansökningarna till årets mästerskap gick till och besluten om detta
redogjordes också för.
Women’s Olympic Football kommer att genomföras i Tokyo den 21 juli-6augusti med Sverige som deltagare.

Sune berättade också lite om statusen på Friends Arena med Arenabolaget som har en fast hyra från driftbolaget AEG. Dock har endast ett evenemang med publik kunnat genomföras under året. Resultatet efter räntekostnader är bättre än bolagets budget, liksom SvFF resultatandel är den enlighet med SvFF:s budget för 2020. SvFF:s ägande och konsekvenserna därav är stabilt och oförändrat.

Förbundsordföranden Thore Johansson framförde ett tack till sammanträdets ordförande Sune Hellströmer för skicklig ledning av detta digitala möte på sitt nittonde förbundsmöte och mötesdeltagarna för att fått förtroende att leda Förbundet.
 
Förbundsordförande Thore Johansson tackade samtliga deltagare vid dagens information och Förbundsmötet och önskar samtliga en bra domarsäsong 2021 i dessa pandemitider.
 
Förbundsordförande Thore Johansson tackade valberedningen för utfört arbete och avslutar sedan förbundsmötet.