• Projektgrupp


SFDF:s projektgrupp - Ungdomsgrupp

Bashar Hariri ( Göteborgs ideela Fotbolldomarklubb) och Frida Lundholm (Norra Västerbottens Domarklubb) presenterade en enkät som gått ut till domare i Norrland och Göteborg. Syftet med enkäten är att få en tydlig bild av hur man ska få ungdomar att börja döma men även behålla befintliga domare. Även att få en bredare bild av hur man ska få fler att engagera sig i sin lokala domarklubb och på sikt klara en generationsväxling med planerad verksamhet under en längre tid och att ta vara på ungdomars engagemang och de äldres rutin. Tilde Larsson ingår även i denna grupp. 
 

Syftet med denna enkät är att få en tydligare bild av hur man ska få fler ungdomar att börja döma, men även behålla befintliga domare. Syftet med enkäten är även att få en bredare bild av hur man ska få fler att engagera sig i sin lokala domarklubb.