Domarersättningar

 

SFDF har förhandlat fram ett nytt avtal i distriktsserierna och SvFF serier.

 
Detta avtal gäller 2024
 

Noteras att distriktsavtalet är förhandlat och tecknat med tre på SDF (Special DistriktsFörbund dvs Fotbollsförbunden i distrikten) landsdelskonferenser utsedda personer på uppdrag av dessa konferenser och för respektive distrikt. Alltså har samtliga distrikt förbundit sig att följa det centralt tecknade avtalet.

Parterna förutsätter att varje SDF kallar respektive distriktsdomarorganisation till årliga förhandlingar beträffande övriga arvoden och ersättningar som inte regleras i detta avtal.

 

Utbetalning av ersättning

I de fall SDF tar över ansvaret och garanterar domaren ersättning får ersättningen utbetalas till domarens konto inom i varje SDF överenskommen tid.

• Det rekommenderas att ersättningen ska finnas tillgänglig på domarens konto
senast sex kalenderdagar efter matchen.
Föreningen bestämmer i detta fall betalningssätt; kontant, konto eller swish, ifall inte särskild överenskommelse finns om annat mellan parterna.

• Om förening inte betalar inom sådan överenskommen tid ska SDF betala ersättningen till domaren och sedan i sin tur kräva föreningen på denna ersättning.

•Om det inte finns en överenskommelse enligt första stycket, ska betalning alltid ske i samband med matchen.

 

 

.