Domarens försäkringsskydd

 

RF:s Grundförsäkring via Folksam

ger ett grundsskydd för alla till RF anslutna organisationer.

Premien betalas av RF.

RF:s grundförsäkring innehåller följande moment:

  • Olyckfallsförsäkring
  • Krisförsäkring

Detta ingår också i grundförsäkringen men är ett skydd endast för föreningar.

  • Ansvarsförsäkring
  • Patientförsäkring
  • Rättskyddsförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring

 

Försäkringskassan

Lagen om arbetsskadeförsäkring

(LAF)

LAF är en lagstadgad försäkring som handläggs av FK. 


Allt om grundförsäkring och
Kompletteringsförsäkring läser du här nedanför.