Här finner ni information om arbetsmiljö arbetet inom SFDF.

Nedan har ni undersökningen från 2023 som skickades till de kvinnliga domarna.

Händelser med hot och våld mot domare anmäls alltid till SDF eller Svff, dock skickas en kopia till SFDF för kännedom.

SFDF arbetsmiljösamordnare Claes Klintenberg finns alltid som stöd till domarförbund, domarklubb samt den enskilde domaren.

Frågor kring arbetsmiljö för domare skickas till:

arbetsmiljo@sfdf.se