Arbetslöshet eller sjukskrivning

 

Följande gäller enligt IAF (inspektionen för Arbetsförmedling)

 

Arbetslös

 

domare ska ALLTID anmäla sin skattepliktiga inkomst som bisyssla. 

 

Kraven för att få detta godkänt är att man har haft inkomst av bisysslan minst de senaste 12 månaderna och att den är "regelmässigt" förekommande.

 

(IAF:s tolkning om regelmässigt är sannolikt varje månad)

 

Om ersättningen överstiger 1920 kr/vecka (6 grundbelopp á 320 kr 2011) eller påverkar den arbetslöse att ta arbete KAN ersättningen från akassan påverkas.

 

Om den arbetslöse glömmer att anmäla detta vid tidpunkten för arbetslöshetens start och får problem med ersättningen pga av detta kan omprövning begäras.

 

 

Döma fotboll vid sjukskrivning

Det bero på vad man är sjukskriven för om man får döma fotboll när man är sjukskriven. Varje enskilt fall får den enskilde domaren avstämma med lokal Försäkringskassa.