• SFDF
  • Verksamhetsplanering

VERKSAMHETSPLAN SFDF 2020Månad


Datum


Aktivitet


Plats

Januari

16

Styrelsemöte

Telefon

Februari

31

Styrelsemöte

Stockholm

 

1

Utbildningskonferens FDF/FDK

Stockholm

2

Förbundsmöte

Stockholm

2

Konstituerande styrelsemöte

Stockholm

Mars

21

SvFF årsmöte

Stockholm

April

2

Styrelsemöte

Telefon

Juni

1

Påminnelse medlemsavgift

 Mail

 

9

Styrelsemöte

Telefon

Augusti

13

Styrelsemöte

Telefon

September

12-13

Central domarkonferens

Stockholm
 
25

26-27
Styrelsemöte

Planeringsmöte

 

Oktober

8

Styrelsemöte

Telefon

15

Valberedningsmöte

Telefon
24 - 25
Svealandskonferens 

Ort ej klar
 
24-25 Götalandskonferens
Jönköping
 
November 7-8 Norrlandskonferens
Umeå

November

14

Valberedningsmöte

Telefon

December

10

Styrelsemöte

Telefon

 
Januari
 
16
 
Styrelsemöte
 
Telefon
 

 

29

Styrelsemöte

Stockholm

Februari

30

Utbildningskonferens FDF/FDK

Stockholm

 

31

Förbundsmöte

Stockholm
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

.