• SFDF
  • Verksamhetsplanering

VERKSAMHETSPLAN SFDF 2019Månad


Datum


Aktivitet


Plats

Januari

17

Styrelsemöte

Telefon

Februari

1

Styrelsemöte

Stockholm

 

2

Utbildningskonferens FDF/FDK

Stockholm

3

Förbundsmöte

Stockholm

3

Konstituerande styrelsemöte

Stockholm

Mars

23

SvFF årsmöte

Stockholm

April

4

Styrelsemöte

Telefon

Juni

2

Påminnelse medlemsavgift

 Mail

 

13

Styrelsemöte

Telefon

Augusti

15

Styrelsemöte

Telefon

September

14 - 15

Central domarkonferens

Stockholm

27
28 - 29

Styrelsemöte
Planeringsmöte

Helsingborg
Helsingborg

Oktober

10

Styrelsemöte

Telefon

17

Valberedningsmöte

Telefon
26
Svealandskonferens 

Borlänge
 
26 - 27 Götalandskonferens
Jönköping
 
November 10 - 11 Norrlandskonferens
Umeå

November

14

Valberedningsmöte

Telefon

December

12

Styrelsemöte

Telefon

 
Januari
 
16
 
Styrelsemöte
 
Telefon
 

 

31

Styrelsemöte

Stockholm

Februari

1

Utbildningskonferens FDF/FDK

Stockholm

 

2

Förbundsmöte

Stockholm
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

.