• SFDF
  • Verksamhetsplanering

VERKSAMHETSPLAN SFDF 2020Månad


Datum


Aktivitet


Plats

Januari

16

Styrelsemöte

Telefon

Februari

31

Styrelsemöte

Stockholm

 

1

Utbildningskonferens FDF/FDK

Stockholm

2

Förbundsmöte

Stockholm

2

Konstituerande styrelsemöte

Stockholm

Mars

21

SvFF årsmöte

Stockholm

April

2

Styrelsemöte

Telefon

Juni

1

Påminnelse medlemsavgift

Mail

9

Styrelsemöte

Telefon

Augusti

13

Styrelsemöte

Telefon

September

12-13

Central domarkonferens

Stockholm

25

26-27

Styrelsemöte

Planeringskonferens

Helsingborg

Helsingborg

Oktober

8

Styrelsemöte

Telefon

15

Valberedningsmöte

Telefon

24-25

Svealandskonferens 

Karlstad

24-25

Götalandskonferens

Jönköping

November

12

Valberedningsmöte

Telefon

16

Norrlandskonferens

Telefon

December

10

Styrelsemöte

Telefon

Januari

16

Styrelsemöte

Telefon

Februari

5

Styrelsemöte

Stockholm

6

Utbildningskonferens FDF/FDK

Stockholm

7

Förbundsmöte

Stockholm
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

.