• SFDF
  • Verksamhetsplanering

VERKSAMHETSPLAN SFDF 2017Månad


Datum


Aktivitet


Plats

Januari

19

Styrelsemöte

Telefon

Februari

3

Styrelsemöte

Stockholm

 

4

Utbildningskonferens FDF/FDK

Stockholm

5

Förbundsmöte

Stockholm

5

Konstituerande styrelsemöte

Stockholm

Mars

18

SvFF årsmöte

Stockholm

April

6

Styrelsemöte

Telefon

Juni

1

Påminnelse medlemsavgift

Mail

 

8

Styrelsemöte

Telefon

Augusti

17

Styrelsemöte

Telefon

September

16 - 17

Central domarkonferens

Stockholm

22

Styrelsemöte

Helsingborg
23-24

26
Planeringskonferens

Valberedningsmöte
Helsingborg

Telefon

Oktober

12

Styrelsemöte

Telefon

19

Valberedningsmöte

Telefon

21-22

Norrlandskonferens

Umeå

28-29

Götalandskonferens

Jönköping

21-22

Svealandskonferens

Eskilstuna

December

5

Valberedningsmöte

Telefon

7

Styrelsemöte

Telefon

Januari

18

Styrelsemöte

Telefon

Februari

2

Styrelsemöte

Stockholm

3

Utbildningskonferens FDF/FDK

Stockholm

 

4

Förbundsmöte

Stockholm
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

.