• SFDF
  • Verksamhetsplanering

VERKSAMHETSPLAN SFDF 2021Månad


Datum


Aktivitet


Plats

Januari

21

Styrelsemöte

Telefon

Mars

16

Styrelsemöte

Telefon

Utbildningskonferens FDF/FDK

Uteblir

28

Förbundsmöte

Digitalt/Teams

29

Styrelsemöte konstituerande

Teams

Mars

20

SvFF årsmöte

Digitalt

April

22

Styrelsemöte

Teams

Juni

1

Påminnelse medlemsavgift

Mail

10

Styrelsemöte

Teams

Augusti

12

Styrelsemöte

Teams

September

11-12

Central domarkonferens SvFF

Digitalt
Oktober
1
2-3
13
14
23
23-24

Styrelsemöte
Planeringskonferens
Valberedningsmöte
Styrelsemöte
Svealandskonferens
Götalandskonferens

Helsingborg
Helsingborg
Teams
Teams
Karlstad
Jönköping
November 6-7 Norrlandskonferens
Umeå
 
11 Valberedningsmöte Teams

December

Domarcupen

Västerås

9

Styrelsemöte

Teams

Januari

4

Utbildningskonferens FDF/FDK

Stockholm

5

Förbundsmöte

Stockholm

6

Styrelsemöte Konstituerande

Stockholm

 

 

 
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

.