• Distriktsansvariga (DA) roll


Förbundsstyrelsen roll gentemot domarklubbarna

• Viktigaste mötet är landsdelskonferenserna
– efter seriernas slut för att fånga upp aktuella frågor

• Utbildningskonferens och Årsmötet i början på februari
– för att bl.a. behandla de frågor som konferenserna tagit upp

Distriktsansvarig (DA) i distriktet roll gentemot domarklubbarna

• Att se till så att det är domarklubbar och/eller domarförbund som utför arbetet lokalt för domarna och i  samarbete med sitt eget distriktsförbundet (Special DistriktsFörbund SDF)

• Att dessa arbetar efter Sverigeavtalet när det gäller bl.a. ersättningar, arbetsmiljö mm Detta ersättningsavtalet har gällt från år 2000

• Där distriktsavtalet inte följs eller andra problem uppstår (där domarförbunds finns är det deras uppgift att stötta sina domarklubbar)

• Ungdomsserierna och cuper förhandlas lokalt i distriktet

Distriktsansvarig (DA) roll

• I de distrikt som endast har en domarklubb finns blir den anmälda kontaktpersonen mot SFDF automatiskt DA

• En DA skall representera domarklubbarna i sitt distrikt och vara den sammanhållande länken mellan sina domarklubbar och Förbundsstyrelsen (SFDF)

• DA skall företräda sina domarklubbar i olika frågor i sitt eget distrikt (SDF) och kan rådgöra med SFDF

• Förklara och sprida den information som SFDF förmedlar

• Stötta sina domarklubbar i deras verksamhet

• Besöka distriktsförbund (FDF) eller domarklubbar där inte domarförbund finns