Nio skäl att bli fotbollsdomare

 
 • Du får en bra ledarutbildning
 • Du håller dig i fysisk trim
 • Du blir kvar i fotbollsfamiljen
 • Du tjänar en bra extraslant
 • Du har roligt
 • Du får uppleva god sammanhållning
 • Du utvecklas som människa
 • Du får chans att resa och se
 • Du får spänning i livet

Läs också Svenska Fotbollsförbundets broschyr.Låter detta intressant? Då ska du kontakta domaransvarig i ditt distrikt, se mer på Svenska Fotbollsförbundetshemsida.

 

 

Matchfunktionär som blir hotad på Twitter av spelare eller ledare under eller i samband med tävling, uppvisning eller träning eller med anledning av något, som därunder förekommit.

 

Sedan RIN år 2008 ändrat denna praxis kan numera alla typer av otillbörliga uttalanden prövas med undantag av uttalanden som är skyddade av grundlag.

Som huvudregel - och såvida avsändaren inte på annat sätt kan åberopa grundlagsskydd enligt YGL (yttrandefrihetsgrundlagen) kan Twitter inte anses ha grundlagsskydd, eftersom skrivs av en privatperson och förmedlas genom en sida som inte har ett utgivningsbevis inte omfattas av databasregel och således inte har grundlagsskydd.

Bloggar som saknar grundlagsskydd medför således att allmänna straffrättsliga regler aktualiseras samt, i förevarande fall, skadeståndsrättsliga regler. Dvs. som huvudregel - och såvida avsändaren inte på annat sätt kan åberopa grundlagsskydd enligt YGL – faller Twitter därmed utanför YGL:s tillämpningsområde och kan bestraffas enligt reglerna i 14 kap. RF:s stadgar."

I ett beslut i RIN nr 110/13-14 får spelarna 1 ½ månads avstängning och skall omfatta endast den idrott som denna dom berör.

 

SFDF har kollat upp detta med jurister på SvFF så att tolkningen är korrekt.

 

Arbetsordningen om domare gör anmälan av spelare eller ledare av en förseelse som är riktad mot honom (berörs av saken). Läs mer här

Träningsmatch som spelas utan domare

 • Av 4 kap. 27 § första stycket TB framgår att nationell match ska ledas av domare som godkänts av SvFF eller SDF. Utifrån den skrivningen utgör en träningsmatch som spelas utan domare per definition inte någon match, utan definieras i stället som träning.
 • Den som är aktiv i en förening som ingår i Svenska Fotbollförbundet omfattas av Folksams idrottsförsäkring, vilken täcker bl.a. skada i samband med träning. Ur det perspektivet synes det alltså oproblematiskt att spela en träningsmatch utan domare.
 • Beträffande förseelse som kan föranleda bestraffning, vilken inträffar under en träningsmatch utan domare, så följer av 14 kap. RF:s stadgar att bestraffningsbestämmelserna (bl.a. p. 7 och 8) även omfattar förseelser som sker i samband med träning. Det finns heller inget hinder mot att polisanmäla brottsligt agerande under en sådan tillställning. Möjligen kan det föranleda vissa utredningssvårigheter om det inte finns en oberoende funktionär (domare) på plats, men det blir snarast en bevisvärderingsfråga.

Lathund för anmälan/rapport
Då du som domare utvisar eller avvisar en spelare eller ledare grovt har du skyldighet att skriva en anmälan och skicka till det förbund som arrangerar tävlingen – enklast gör du det genom Fogis.
Om spelare, ledare, publik eller andra uppträder på ett sätt som inte är förenligt med fotbollens image och fair play eller om arenan har klara brister skall du skriva en rapport och skicka till det
fotbollförbund som arrangerar tävlingen.