Nio skäl att bli fotbollsdomare

 
  • Du får en bra ledarutbildning
  • Du håller dig i fysisk trim
  • Du blir kvar i fotbollsfamiljen
  • Du tjänar en bra extraslant
  • Du har roligt
  • Du får uppleva god sammanhållning
  • Du utvecklas som människa
  • Du får chans att resa och se
  • Du får spänning i livet

Läs också Svenska Fotbollsförbundets broschyr.Låter detta intressant? Då ska du kontakta domaransvarig i ditt distrikt, se mer på Svenska Fotbollsförbundetshemsida.

 

 

Matchfunktionär som blir hotad på Twitter av spelare eller ledare under eller i samband med tävling, uppvisning eller träning eller med anledning av något, som därunder förekommit.

 

Sedan RIN år 2008 ändrat denna praxis kan numera alla typer av otillbörliga uttalanden prövas med undantag av uttalanden som är skyddade av grundlag.

Som huvudregel - och såvida avsändaren inte på annat sätt kan åberopa grundlagsskydd enligt YGL (yttrandefrihetsgrundlagen) kan Twitter inte anses ha grundlagsskydd, eftersom skrivs av en privatperson och förmedlas genom en sida som inte har ett utgivningsbevis inte omfattas av databasregel och således inte har grundlagsskydd.

Bloggar som saknar grundlagsskydd medför således att allmänna straffrättsliga regler aktualiseras samt, i förevarande fall, skadeståndsrättsliga regler. Dvs. som huvudregel - och såvida avsändaren inte på annat sätt kan åberopa grundlagsskydd enligt YGL – faller Twitter därmed utanför YGL:s tillämpningsområde och kan bestraffas enligt reglerna i 14 kap. RF:s stadgar."

I ett beslut i RIN nr 110/13-14 får spelarna 1 ½ månads avstängning och skall omfatta endast den idrott som denna dom berör.

 

SFDF har kollat upp detta med jurister på SvFF så att tolkningen är korrekt.

 

Arbetsordningen om domare gör anmälan av spelare eller ledare av en förseelse som är riktad mot honom (berörs av saken). Läs mer h