Förbundstyrelsen SFDF

Ordförande
Thore Johansson, Skövde

Vice.Ordförande
Magnus Furberg, Umeå

Kassör
Lars Andersson, Åstorp

Sekreterare
Bengt Ifvarsson, Varberg

Ledamot
Mikko Virkkunen, Katrineholm

 
Revisorer 
Bengt Igelström, Ramlösa
Bo Nilsson, Bjärnum 

Revisorsuppleanter:
Tomas Moberg, Hässleholm
Dragisa Lupeskovic, Helsingborg

Styrelsesuppleanter
Svealand:
Ronnie Carlsson, Borlänge
Götaland: Tomas Fernfelt, Rångedala
Norrland: Krister Sandin, Sundsvall

Valberedning SFDF
Norrland: Anders Höber, Umeå
Svealand: Niklas Pettersson, Vingåker
Götaland: Bashar Hariri, Göteborg

  

Webbansvarig SFDF
Krister Sandin, Sundsvall