Förbundsstyrelsen

Ordförande

Thore Johansson,

Skövde

Regionsansvarig för Götaland


Ledamot
Mikael Westerlund,Umeå

Regionsansvarig för Norrland
Ledamot

Mikko Virkkunen, Katrineholm

Regionsansvarig för Svealand

Adjungerande i SFDF
Sebastian Lagrell, Jönköping
Ronnie Carlsson, Borlänge

Revisorer
Torsten Bengtsson, Hässleholm
Bo Nilsson, Bjärnum


Revisorsuppleanter
Tomas Moberg, Hässleholm
Lars Andersson, Ängelholm


Valberedning
Krister Sandin, Sundsvall
Valter Timmerman, Eskilstuna
Tomas Fernfeldt, Rångedala


Ansvarig för SFDF.s hemsida och facebook
Krister Sandin, Sundsvall