Krisgruppens ansvarsområden:
 

  • Krisgruppen ansvarar för alla större insatser som kan behövas vid t.ex. olyckor, hot, övergrepp eller andra akuta saker under ett domaruppdrag.
  • När domaren upplever att han/hon inte kan hantera en uppkommen situation tillfredsställande ska krisgruppen kontaktas och träda in.
  • Krisgruppen leder insatser fram till dess insatsledare från räddningstjänst, polis eller motsvarande anlänt och övertar åter ansvaret då dessa lämnar platsen.