• SFDF
 • Målplan SFDF

 MÅLPLAN FÖR SFDF VERKSAMHET 2021

 

 • En fungerande verksamhet skall finnas i hela landet där samtliga domarförbund och domarklubbar är ansluta
 • Öka förståelsen och respekten för domarrollen 
 • Stödja domareförbundens och domareklubbarnas verksamhet
 • Bidra till att svensk fotboll utvecklas i positiv riktning
 • Sprida information till domarorganisationerna och övriga i fotbollfamiljen
 • Medverka till att domarna får bra avtal, arbetsmiljö, utbildning och utrustning
 • Ett bra och nära samarbete skall finnas med SDF och SvFF
 • Hemsidan skall hela tiden utvecklas så att domarna kan finna aktuell information
 • Närvara vid SvFF.s distriktsbesök
  SFDF´s kontaktyta är FDF/FDK
 • FDF har en nära kontakt med sina FDK och lägger gemensamma mål för sin verksamhet
 • FDF stöttar sina FDK i sin verksamhet
 • FDK/FDF är en samarbetspartner med sitt SDF
 • FDK skapar mervärden för sina medlemmar