• SFDF
  • Förbundsmöten
loading...Protokoll från konferens och årsmöte 2020


 

Förbundsmötets avslutning 2020
Mötesordföranden Sune Hellströmer tackade för det fina samarbete som råder mellan SFDF och SvFF. 
Sune presenterade även årets landskamper för dam- och herrlandslaget. Han berättar om Women’s Olympic Football i Tokyo, UEFA Nation League och presenterar de arenor som herrlandslaget skall spela på i sommarens EM. Det stundande EM är ett annorlunda upplägg mycket beroende på att det var 60 år sedan första Europamästerskapet anordnades.

Han berättade lite om statusen på Friends Arena och verksamheten där. Oförändrat ägande SvFF 33 % och Fabege 66,7 %. Driftbolaget AEG visar positivt resultat vilket ger hyresintäkter till Arenabolaget. SvFF tar andel (ej motsvarande ägarandel) av resultat i ordinarie löpande verksamhet.

Förbundsstyrelsen gjorde ett uttalande i samband med den uppkomna situationen och framförde att man kraftigt tar avstånd från alla former av sexuella anspelningar och trakasserier. Inom SFDF:s verksamhet ska alla känna sig trygga och alla former av kränkningar är givetvis helt oacceptabla. 

Förbundsordföranden Thore Johansson framförde ett tack till sammanträdets ordförande Sune Hellströmer för skicklig ledning av sitt artonde förbundsmöte och mötesdeltagarna för att fått förtroende att leda Förbundet. Förbundet uppvaktade även Sune eftersom han nyligen fyllt 75 år med en gåva.
Torsten Bengtsson, Hässleholm, avtackades eftersom han avslutar sitt uppdrag som revisor efter 35 år.

Förbundsordförande Thore Johansson tackade samtliga deltagare för två givande dagar samt önskar samtliga en bra domarsäsong 2020.
Förbundsordförande Thore Johansson tackade valberedningen för utfört arbete och avslutar sedan förbundsmötet.