Deklaration

Använd gärna Svenska Fotbolldomareförbundets bilagor till deklarationen

för inkomståret 2017

 

Denna bilaga har domaren som hjälpblankett och skall inte skickas in.

Skatteverkets information

om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas

fr.o.m. beskattningsåret 2013

Domarens försäkringsskydd

 

RF:s Grundförsäkring via Folksam

ger ett grundsskydd för alla till RF anslutna organisationer.

Premien betalas av RF.

RF:s grundförsäkring innehåller följande moment:

  • Olyckfallsförsäkring
  • Krisförsäkring

Detta ingår också i grundförsäkringen men är ett skydd endast för föreningar.

  • Ansvarsförsäkring
  • Patientförsäkring
  • Rättskyddsförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring

 

Försäkringskassan

Lagen om arbetsskadeförsäkring

(LAF)

LAF är en lagstadgad försäkring som handläggs av FK. 


Allt om grundförsäkring och
Kompletteringsförsäkring läser du här nedanför.