• SFDF:s ungdomsprojekt 2018

SFDF:s ungdomsprojekt 2018

Projekttid: under 2018 avrapporteras i samband med årsmötet 2019

Mål: Hur intressera ungdomar till ett större engagemang runt domarskapet.

Syfte:
·         Att få fler ungdomar att engagera sig som domare eller i klubben.
·         Att på sikt klara en generationsväxling med planerad verksamhet under en längre tid.
·         Att ta vara på ungdomars engagemang och de äldres rutin.
·         Att denna rapport/projektarbete tas med som en del i verksamheten i SFDF under 2019

Deltagare: Tomas Fernfelt sammankallande med Frida Lundholm, Tilde Larsson, Skellefteå,
                   Bashar Hariri, Göteborg