• Projektgrupp

Rapport från SFDF:s projektgrupp 2013

SFDF har under året haft en projektgrupp som arbetat med utveckligen av SFDF.s framtid. Gruppen består av Niklas Mattsson, Arvika och Tomas Fernfeldt, Borås.

Målbild för den enskilde domaren. Hur kan den se ut?

-       Hjälpa till och påverka distrikten hur spelare och ledare uppträder

-       Kanske är en fråga för SvFF att engagera sig i

-       Fortsätta med bra avtalsförhandlingar och ev. klädavtal

-       Säkerställa LDO verksamheten

-       Är baskunskapen tillräcklig?

-       SvFF borde ta ansvar genom sittengagemang i UEFA Convention, inte bara ord utan
        handling.

-       Detta gäller främst på lokalnivå (hoppa över eliten och tänk på bredd domaren)


Hur ska man kunna använda sociala medier på ett positivt sätt?

-       Fortsätta med den Facebook som finns

-       Förordar en öppen Facebook, på samma sätt som SFDF:s hemsida

-       Lägga ut nyheter där istället

-       Använda hemsidan som ett arkiv och samlat ställe för material

-       Göra enkla undersökningar på facebook

-       Om arbetsmiljö säkerhetsrutiner

-       Om varför man slutar eller tänker

-       Vad är anledningen

-       Vad är det positiva med att döma

-       Vad skulle du ha för ”sälj argument” till någon som vill börja döma?

-       Hur kan vi på verka fotbollsföreningar med mer än ”prat” om hur vi är emot varandra

-       Vem ansvarar för innehållet på Facebook?


Vad ska man ha för långsiktiga mål för domaren & LFDK ?

-       Stärka klubbar genom olika avtal

-       Se till att LFDK kan bedriva utbildning

-       Arbeta med. arbetsmiljö, säkerhet och krisplan,utbilda faddrar / mentorer

-       Att alla ställer upp och blir kollegiala i sin domarroll

-       Vilken hjälp är det behov av

-       Kommer de LFDK att finnas kvar?

-       Framtiden hänger på hur många som ställer upp och vilka krafter som orkar (Bikupa, vilka
        är de viktigaste punkterna på hur vi ska få till detta?

-       Hur kan man stärka medlemmarnas intressen?

-       Hur får man den enskilde domaren aktiv i LFDK, (Bikupa)


Hur skall eller bör en säkerhetskontroll se ut för den enskilde domaren?

-       Var finns omklädningsrum

-       Match/domarvärd, kan även vara den man kontaktar på matchdagen om något skulle hända

-       Avståndet mellan parkering, omklädning, plan.

-       Hur ser arenan ut(konstgräs med staket) en utgång

-       Publik nära plan och tekniska området

 

Skapa ett dokument för en snabb besiktning av arenor, anläggningar m.m.

-       Ett för fotbollsföreningar

-       Ett till den enskilde domaren

-       I samband med detta så bör SDF ha ett formulär på Fogis för att rapportera

-       Krisplan för den egna klubben som domaren ska känna till

 


 


 

 

Projektgruppen har beslutat om följande målbild för SFDF: 

• En fungerande verksamhet skall finnas i hela landet där samtliga domarförbund och domarklubbar är ansluta

• Öka förståelsen och respekten för domarrollen

• Stödja domareförbundens och domareklubbarnas verksamhet

• Bidra till att svensk fotboll utvecklas i positiv riktning

• Sprida information till domarorganisationerna och övriga i fotbollfamiljen

• Medverka till att domarna får bra avtal, arbetsmiljö, utbildning och utrustning

• Ett bra och nära samarbete skall finnas med sitt distrikt och SvFF

• Hemsidan skall hela tiden utvecklas så att domarna kan finna aktuell information

• SFDF´s kontaktyta är FDF/FDK

• FDF har en nära kontakt med sina FDK och lägger gemensamma mål för sin verksamhet

• FDF stöttar sina FDK i sin verksamhet

• FDK/FDF är en samarbetspartner med sitt distrikt

• FDK skapar mervärden för sina medlemmar

I SFDF går nu arbetet vidare med en handlingsplan, med punkter för hur man ska kunna nå denna målbild.