• Projektgrupp

SFDF:s projektgrupp 2018

Tomas Fernfelt leder en Ungdomsgrupp tillsammans med Frida Lundholm, Tilde Larsson  och en deltagare från Skåne. 
 
 


 

 

Projektgruppen har beslutat om följande målbild för SFDF: 

• En fungerande verksamhet skall finnas i hela landet där samtliga domarförbund och domarklubbar är ansluta

• Öka förståelsen och respekten för domarrollen

• Stödja domareförbundens och domareklubbarnas verksamhet

• Bidra till att svensk fotboll utvecklas i positiv riktning

• Sprida information till domarorganisationerna och övriga i fotbollfamiljen

• Medverka till att domarna får bra avtal, arbetsmiljö, utbildning och utrustning

• Ett bra och nära samarbete skall finnas med sitt distrikt och SvFF

• Hemsidan skall hela tiden utvecklas så att domarna kan finna aktuell information

• SFDF´s kontaktyta är FDF/FDK

• FDF har en nära kontakt med sina FDK och lägger gemensamma mål för sin verksamhet

• FDF stöttar sina FDK i sin verksamhet

• FDK/FDF är en samarbetspartner med sitt distrikt

• FDK skapar mervärden för sina medlemmar

I SFDF går nu arbetet vidare med en handlingsplan, med punkter för hur man ska kunna nå denna målbild.