• Projektgrupp


SFDF:s projektgrupp - Ungdomsgrupp

Bashar Hariri ( Göteborgs ideela Fotbolldomarklubb) och Frida Lundholm (Norra Västerbottens Domarklubb) presenterade en enkät som gått ut till domare i Norrland och Göteborg. Syftet med enkäten är att få en tydlig bild av hur man ska få ungdomar att börja döma men även behålla befintliga domare. Även att få en bredare bild av hur man ska få fler att engagera sig i sin lokala domarklubb och på sikt klara en generationsväxling med planerad verksamhet under en längre tid och att ta vara på ungdomars engagemang och de äldres rutin. Tilde Larsson ingår även i denna grupp. 
 


 

 

Projektgruppen har beslutat om följande målbild för SFDF: 

• En fungerande verksamhet skall finnas i hela landet där samtliga domarförbund och domarklubbar är ansluta

• Öka förståelsen och respekten för domarrollen

• Stödja domareförbundens och domareklubbarnas verksamhet

• Bidra till att svensk fotboll utvecklas i positiv riktning

• Sprida information till domarorganisationerna och övriga i fotbollfamiljen

• Medverka till att domarna får bra avtal, arbetsmiljö, utbildning och utrustning

• Ett bra och nära samarbete skall finnas med sitt distrikt och SvFF

• Hemsidan skall hela tiden utvecklas så att domarna kan finna aktuell information

• SFDF´s kontaktyta är FDF/FDK

• FDF har en nära kontakt med sina FDK och lägger gemensamma mål för sin verksamhet

• FDF stöttar sina FDK i sin verksamhet

• FDK/FDF är en samarbetspartner med sitt distrikt

• FDK skapar mervärden för sina medlemmar

I SFDF går nu arbetet vidare med en handlingsplan, med punkter för hur man ska kunna nå denna målbild.